Svenska för nyanlända

Pratstart är ett lättanvänt digitalt läromedel som stöttar nyanlända att på ett effektivt och roligt sätt lära sig svenska. Du väljer från 19 språk såsom arabiska, somaliska, persiska, dari och tigrinja. Registrera dig för att testa gratis eller kontakta oss direkt så berättar vi hur du får Pratstart till din skola.

TESTA GRATISLOGGA IN

Logga in med Skolon

Det här är verkligen något vi saknat – ett riktigt bra läromedel som eleverna kan jobba med själva redan som nybörjare. Jag ser att de har kul, gillar Pratstart och framför allt att de lär sig

Heidi Fredriksson Siren

Grimstaskolan i Vällingby

Varför Pratstart?

R

Lär ut svenska från 19 språk

R

Mer än 150 teman och 1440 svenska ord och fraser. Nu också om Sverige och svenskarna

R

Täcker de 4 grundläggande färdigheterna för språkinlärning:

Hörförståelse, läsning, skrivande och talförmåga.

Snip snap snorem
Computer Pratstart

Vem är Pratstart till för?

R

Sva-elever

R

Sfi-studerande

R

Nyanlända i alla åldrar

 

Lärere och barn
Vuxenlärere